Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Писмо на Тодор Александров до Александар Стамболински

„Слобода или Смрт“
В.М.Р.О.
10 април 1923 год.
423
Македонија

ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
До г. Ал. Стамболиски, копие – неговите другари министри и познати видни општественици, пратеници, претседатели на друштва во Софија и др.

Ако и покрај нашите неколкукратни потсетувања за тоа, пак се насрчите да ги испратите во Македонија под бугарска власт познатите разбојници на бугарското општество – „федератисти“ и дискредитираните пред сите бугарски граѓани и пред светот крадци-„портокалови гардисти“, ВМРО, пред да го стави во исполнување т. 2 од решенијата во окружното под број 303/922 год. и окружното под број 416/923 год., од кој по еден примерок Ви се приложува тука, го смета за свој заповеден долг да Ве предупреди за последен пат, дека за сите лоши последици од ова безумие во Царството Бугарија и за целото бугарско племе ги држи за одговорни: Вас лично, Вашите другари министри и сите вредни учесници во ова дрско и предавничко злосторство, претседатели на друштва и др. земјоделски големци.

Прилог: 2 окружни, под број 303/922 и 416/923.

Чл. во Ц. К. на ВМРО
(п) Т. Александров

<<Назад | Почеток