Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Христо Чернопеев (Черну Пеев)

Бугарин по националност, роден во јули 1868 година во с. Дерманци, Плевенско (Бугарија). Од 1889 до 1899 год. бил како подофицер во бугарската армија, и потоа се вклучува во македонско-одринското ослободително движење. Во прво време е војвода во Кукушко. По завршувањето на аферата „Мис Елен Стоун“, учествува во борбата против четите на ген. Иван Цончев.

По Илинденското востание е раководител на Струмичкиот револуционерен округ, а после Младотурската револуција, заедно со Ј.Сандански ја формираат Народната федеративна партија во Солун. Кон крајот на 1909 год. минува во нелегалност и во 1911 год. е вклучен во ЦК на обновената ВМОРО, заедно со П. Чаулев и Т.Александров. Учествува во Балканската и во Првата светска војна.

Загинува како офицер на бугарската армија на 6 ноември 1915 година, кај Криволак.

<< Претходна | Следна>> | Именик