Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Сребра Апостолова

Родена е во Леринско. Сребра била храбра Македонка, со машка енергија. Учествувала во повеќе борби против Турците. Таа сама ликвидирала два бега во Лерин.

<< Претходна | Следна>> | Именик