Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Солунскиот атентат и заточениците во Фезан

ПРЕДГОВОР

 1. Биографски податоци. - Копање тунел под цариградската Отоманска банка заради нејзино кревање во воздух. - Шатев зема активно учество во таа работа. - Случајно сe е разоткриено и учесниците попаѓаат во затвор.
 2. Започнува копањето подземен тунел до солунската Отоманска банка. - Учеството на Борис Сарафов. - Влијанието на задграничната револуционерна литература и особено на руските револуционери. - Набавка на динамит за солунскиот потфат. - Обид за сличен атентат и во Одрин. - Гарванов ги спречува атентаторите да се снабдат со поголемо количество динамит. Последниве набавуваат динамит од другаде.
 3. Забрзува работата за копањето на тунел до солунската Отоманска банка. - Шатев активно учествува и во тоа. - Гарванов и Груев не успеваат да ја одвратат замислената опасна акција на заговорниците. - Последниве пристапуваат кон извршување на својот план. Шатев првин го запалува парабродот „Гвадалкивир".
 4. Заговорниците ја продолжуваат својата акција. - Минираат жележнички мост, го расипуваат гасното осветлување во градот, фрлаат бомба во градината на летниот театар „Ал-хамбра", фрлаат бомби по улиците, бомби врз војската и сл, а на 16.04. ја креваат банката во воздух.
 5. На 17.4. Орцето фрла бомби од балконот на своето живеалиште и се самоубива. - Масовно убивање на Бугари од разјареното турско население. – Продолжуваат обиди за нови атентати. - Фаќањето на Шатев и неговото приведување кај валијата. - Шзтев дава признание пред судот. Неговото затворање во Беаз-куле.
 6. Фаќањето и на заговорниците Ѓорѓи Богданов, Милан Арсов и Митко Бошњаков. - Судот ги осудува сите на смрт. - Пресудата се заменува со доживотно заточение. – Откако осудените престојуваат три години во затворот Еди-куле, се испратени на заточение во Фезан. - Бошњаков и Арсов умираат во Фезан. - Шатев и Богданов бидуваат ослободени по амнестијата во 1908 г, и се враќаат во Македонија.
 7. ВО ЗАТВОРОТ
 8. НА ПАТ ВО ЗАТОЧЕНИШТВО
 9. КОН ФЕЗАН
 10. МУРЗУК И НАШИОТ ЖИВОТ ВО ЗАТВОРОТ
 11. ОСЛОБОДУВАЊЕТО
 12. НА ПАТ КОН МАКЕДОНИЈА

Почеток | <<Назад